Jak pomagamy

Integracja środowiska żydowskiego

Card image cap

Dofinansowanie kolonii i wczasów rodzinnych:

Camp ATID
Letni obóz żydowski dla dzieci i młodzieży, podczas którego uczestnicy biorą udział w warsztatach artystycznych, wycieczkach, zajęciach kultury żydowskiej, zajęciach sportowych, tanecznych i innych atrakcjach. Uczestnicy mają zagwarantowane koszerne posiłki. Camp ATID to bezpieczny i ciekawy sposób na niepowtarzalne wakacje!

Międzynarodowy Obóz Żydowski w Szarvas na Węgrzech
Uczestnicy obozu pochodzą z 24 krajów Europy, Ameryki i Azji. Na program składają się różnorodne zajęcia, m.in. sportowe, plastyczne, nauka tańców izraelskich, atrakcyjne programy wieczorne - a wszystko to w międzynarodowej żydowskiej atmosferze.

Letnie i zimowe wyjazdy dla rodzin z dziećmi w wieku 0-13 lat
W programie integrujące środowisko zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, zajęcia sportowe, wspólny Szabat.

Szabatony
Wyjazdy integracyjne dla młodzieży w wieku 12 – 17 lat oraz dla rodzin. W programie wspólne świętowanie Szabatu, dyskusje, gry integracyjne, dla chętnych studiowanie Tory.

Dofinansowanie kart JCC

Pomoc bezpośrednia

Card image cap

Program pomocy bezpośredniej jest adresowany do żydowskich rodzin z dziećmi oraz do osób starszych pochodzenia żydowskiego które na skutek złej sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej nie są w stanie zaspokoić własnymi siłami swoich podstawowych potrzeb.

O pomoc mogą się ubiegać rodziny, które znalazły się w złej sytuacji ekonomicznej na skutek utraty pracy, choroby i związanych z nią wydatków, leczenia lub rehabilitacji, niepełnosprawności, niskich dochodów niezaspokajających podstawowych potrzeb lub wypadków losowych.

Pomoc oferowana jest w następujących formach:

  • edukacja – dofinansowanie opłat za żłobek, przedszkole, szkołę, zakup wyprawki szkolnej i uczestnictwa w dodatkowych zajęciachć edukacyjnych
  • ochrona zdrowia – dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, szczepień ochronnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
  • zasiłki celowe – dofinansowanie opłat za mieszkanie, obiadów szkolnych, zakupu odzieży zimowej dla dzieci, zakupu lub napraw niezbędnych sprzętów domowych

Każda rodzina potrzebująca pomocy spotyka się z różnymi problemami, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zgłoszenia.

Sport

Card image cap

Fundacja Puszke dofinansowuje obozy sportowe oraz zajęcia pozalekcyjne związane z aktywnością fizyczną.

Sport integruje, uczy zasad fair play, cierpliwości i wytrwałości a przede wszystkim umiejętności społecznych.

Wspieramy młodych sportowców! Doceniamy upór, pasję i zdrową rywalizację.

Rozwój dzieci

Card image cap

Wspieramy rozwój dzieci, bo to inwestycja w ich i naszą przyszłość.

Chcemy także dotrzeć do tych najmłodszych, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i potrzebują możliwości dalszego rozwoju w różnych dziedzinach. Fundacja Puszke wspiera ich w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych m.in. poprzez przyznawanie stypendiów edukacyjnych.

Dbamy również o dzieci, które wymagają większej troski i zaangażowania. Pomagamy im między innymi poprzez dofinansowanie dodatkowych zajęć, zakup podręczników czy specjalistyczne wsparcie psychologiczne.

Co zrobiliśmy do tej pory?
  • Dofinansowaliśmy pobyty rodzin na letnich i zimowych integracyjnych wczasach rodzinnych
  • Dofinansowaliśmy udział dzieci i młodzieży w koloniach ATID
  • Dofinansowaliśmy udział dzieci i młodzieży w międzynarodowych koloniach w Szarvas
  • Udzieliliśmy pomocy finansowej rodzinom na: leczenie, żywność, spłatę czynszu, zakup opału, wyprawek szkolnych, niezbędnej odzieży i obuwia oraz na naprawy sprzętu gospodarstwa domowego